W katalogu znajduje się: 20372 firm i 4482 produktów

Polimat

Ul. Żółkiewskiego 28/32 , 87-100 Toruń (woj. kujawsko-pomorskie)
Tel. 056 655 32 09 Faks. 056 655 32 09
www:
e-mail: polimat@polimat.pl

wizyt: 66301 Złóż ofertę

Kategorie firmy Polimat:

Wodkan » Oczyszczalnie ścieków »

Firma POLIMAT Sp. z o.o. istnieje na rynku od 1989 roku. Od początku swojej działalności firma zajmuje się zagadnieniami ochrony środowiska naturalnego w różnych aspektach. Do tej pory głównym zakresem działalności była realizacja oczyszczalni ścieków w oparciu o technologie własne oraz firm zachodnich. Od czasu założenia firmy zaprojektowaliśmy i zamontowaliśmy wiele systemów neutralizacji ścieków, które wykazują dużą efektywność działania. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży oraz kontaktami z instytutami badawczymi firma postanowiła rozszerzyć swoją działalność o dodatkowe usługi oraz rozwiązania technologiczne.

W ramach dotychczasowej struktury spółki wyodrębniliśmy nową jednostkę – POLIMAT EKO Sp z o.o., która kontynuuje działalność firmy POLIMAT a ponadto zajmuje się rekultywacją oraz procesami oczyszczania ścieków. Dzięki ścisłej kooperacji z placówkami naukowymi POLIMAT EKO opatentował aeratory stosowane w otwartych zbiornikach wodnych dla zapewnienia ich odpowiedniego natlenienia. Nasz pionierski produkt łączy w sobie nowoczesne konstrukcyjne rozwiązania poprawiające stan wód. Aeratory firmy POLIMAT EKO gwarantują bezawaryjność, niskie koszty eksploatacji a przede wszystkim dużą wydajność pracy. Oprócz całej gamy urządzeń i usług chroniących akweny wodne przed zanieczyszczeniem prowadzimy również badania zanieczyszczeń oraz rekultywacje skażonych gruntów.

Stacjonarny system aeracji pulweryzacyjnej (aerator) – urządzenie do rekultywacji i napowietrzania wód dennych zbiorników wodnych (Patent międzynarodowy firmy)
Zastosowanie: oczyszczanie wody w celu jej wykorzystania w przemyśle, gospodarce rybackiej, rekreacji i dla zaopatrzenia ludności

Montaż zbiorników

Rekultywacja gleby/wysypiska śmieci/zaolejenia

Rekultywacja/oczyszczanie akwenów wodnych
– wykorzystano aerator
Zalety:
 • opatentowana technologia – nowatorstwo stacjonarnego systemu aeracji pulweryzacyjnej zawiera się w napędzie aeratora, który stanowi silnik wodny zasilany energią wody
 • niezależny od temperatury i pogody – urządzenie natlenia wodę latem i zimą, kiedy pokrywa lodowa uniemożliwia dopływ tlenu
 • poprawa warunków tlenowych w strefie przydennej zbiorników wodnych, dzięki czemu polepszeniu ulegają warunki rozwoju i życia flory i fauny
Wielokomorowy system czyszczący – adaptacja szamba na pełnobiologiczną oczyszczalnię SBR (Patent międzynarodowy firmy)
Przeznaczenie: obszary pozbawione kanalizacji zbiorczej ze względu na duże rozproszenie gospodarstw
Zalety: wykorzystanie istniejącego zbiornika szamba, brak ograniczeń związanych z warunkami gruntowymi
Budowa: dwie komory osadnik/bufor (zbiornik szamba) i bioreaktor SBR
Proces oczyszczania: system dwustopniowy
 • ścieki surowe dostają się do osadnika, gdzie osadzają się zawiesiny i większe ciała pływające, tu następuje też składowanie ścieków dopływających oraz wyrównywanie wahań w ilości i koncentracji ścieków surowych
 • druga część procesu zachodzi w komorze bioreaktora SBR –napowietrzanie ścieków surowych i grawitacyjne osadzanie osadu czynnego
Cechy instalacji:
 • automatyczne sterowanie
 • dostosowanie czasów załączania i liczby cykli, możliwość ręcznego przestawienia instalacji na tryb urlopowy
 • wizualna kontrola poziomu nagromadzonego osadu
Pełnobiologiczne oczyszczalnie ścieków SBR – KlaroFix
Typy oczyszczalni: przydomowe KlaroFix, osiedlowe KlaroCom oraz specjalne, w tym przemysłowe KlaroPro
Zastosowanie:
 • KlaroFix i KlaroCom – oczyszczanie ścieków bytowo-gospodarczych z domów jednorodzinnych oraz małych osiedli komunalnych
 • KlaroPro – oczyszczanie ścieków z zakładów przemysłowych
Metoda oczyszczania: SBR, pełnobiologiczna tlenowo-beztlenowa
Stopień oczyszczania ścieków:
 • redukcja BZT5 – do 98%
 • redukcja zawiesin – do 95%
 • redukcja azotu ogólnego – powyżej 75%
 • redukcja fosforu ogólnego – ok. 60%
INFORMACJE DODATKOWE
Kraj produkcji: Niemcy (oczyszczalnie ścieków Klaro), Polska (pozostałe rozwiązania)
Gwarancja: od 2 do 10 lat pod warunkiem montażu zgodnego z instrukcją producenta
Aprobaty i certyfikaty: Zgodność z normami EN 12-566, Certyfikat CE, badania jakości potwierdzone przez certyfikaty niemieckich instytutów
Firma zapewnia:
 • przygotowanie projektu inwestycyjnego przez pracowników naukowych – dostosowanie projektu do indywidualnych warunków – wizja lokalna
 • koordynowanie inwestycji przez pracowników firmy Polimat: od prac laboratoryjnych poprzez wykonawstwo do nadzoru nad danym projektem
 • pomoc przy ubieganiu się o kredyty